X_II (març 2008)
Características/ Característiques

Es una "Poker" muy ligera con el culo muy angulado, cazoleta ligeramente asimétrica, la boquilla tipo "Fishtail" (Cola de pez) curvada en línea con la cazoleta, y un aro de metacrilato transparente en el que se inserta la espiga de la boquilla.

----------

És una "Poker" molt lleugera amb el cul molt angulat, casolete lleugerament assimètrica, el broquet tipus "Fishtail" (cua de peix) corvat en línia amb la casoleta  i un anell de metacrilat transparent en el que s'hi inserta l'espiga del broquet.

A- 35 mm
B- 19 mm
C- 43 mm
D- 30 mm
E- 78 mm
F- 158 mm
G- 3 mm
H- metacrilato

Peso / Pes: 35 gr.
Filtro / Filtre: no
vendida / venuda