X_I  (marzo / març 2008)
Características/ Característiques

Es una "Poker" muy ligera con el culo muy angulado, la boquilla recta tipo "Fishtail" (Cola de pez) y un pequeño aro de metacrilato transparente en la espiga de la boquilla.

----------

És una "Poker" molt lleugera amb el cul molt angulat, el broquet recte tipus "Fishtail" (cua de peix) i un petit anell de metacrilat transparent en l'espiga del broquet.

A- 35 mm
B- 19 mm
C- 43 mm
D- 30 mm
E- 78 mm
F- 141 mm
G- 3 mm
H- metacrilato

Peso / Pes: 30 gr.
Filtro / Filtre: no
Vendida / venuda