RN 1 (septiembre / setembre 2008)
Características/ Característiques

Horn con algo de Olifant . Transición de las formas redondas hacia la boquilla cuadrada.

----------

Horn amb alguna cosa d'Olifant. La trancisió de les formes arrodonides fins el quadrat del broquet.

A- . mm
B- 20 mm
C- . mm
D- . mm
E.- . mm
F- . mm
G- 3 mm
H- no

Peso / Pes: 65 gr.
Filtro / Filtre: no
vendida / venuda