Potllarg (febrer / febrero 2009)
Características/ Característiques

Una pot larga y fina en madera de boj. Tiene una larga caña  de 12 mm de diámetro unida al cuerpo de la pipa con un anillo de metal. La caña va del redondo al oval hasta encajar con la boquilla. Totalmente hecha a mano.

------------

Una pot llarga i fina en fusta de boix. Té una llarga canya de 12mm de diàmetre unida al cos de la pipa amb una anella metàlica. La canya va del rodó al oval fins encaixar amb el broquet. Totalment feta a mà.

A- 32 mm
B- 20 mm
C- 40 mm
D- 35 mm
E- 55 mm
F- 188 mm
G- 3,25 mm
H- metal

Peso / Pes: 40 gr.
Filtro / Filtre: no
venuda - vendida - vendue - sold