Lliure 1 (agost / agosto 2008)
Características/ Característiques

Pipa recta en brezo de forma libre. Pasa de las formas redondas que sugiere la veta hasta las líneas cuadradas de la boquilla. Es una pipa de buena capacidad. La boquilla en forma cuadrada está realizada en metacrilato tipo "carey". La parte superior de la cazoleta se hunde en cono hacia el interior del hornillo y su forma se prolonga hasta recoger una parte de la corteza de la placa de brezo. La parte inferior es plana.

----------

Pipa recta en bruc de forma lliure. Passa de les formes arrodonides que suggereix la veta fins les línies rectes del broquet. És una pipa de bona cabuda. El broquet té forma quadrada i està fet en metacrilat tipus "carei". La part superior de la cassoleta s'enfonsa en un con cap a l'interior de fornet i la seva forma es perllonga fins a recollir part de l'escorça de la placa de bruc. La part inferior és plana.

A- 38 mm (ancho / ample)
B- 20 mm
C- 58 mm
D- 50 mm
E- 73 mm
F- 150 mm
G- 3 mm
H- no

Peso / Pes: 65 gr.
Filtro / Filtre: no
vendida / venuda