Lady Sarah (febrer / febrero 2009)
Características/ Característiques

Es una pipa 'Duke' recta, larga y muy fina (11 mm de diámetro de caño)...

------------

És una pipa "Duke" recta , llarga i molt fina (11 mm de diàmetre de canya)...

A- 38 mm
B- 20 mm
C- 46 mm
D- 35 mm
E+H - 87 mm
F- 160 mm
G- 3'50 mm
H- Met. transp.

Peso / Pes: 64 gr.
Filtro / Filtre: no

venuda - vendida - vendue - sold