A 1 (septiembre / setembre 2008)
Características/ Característiques

Freehand curva de formas asimétricas sinuosas y sensuales

----------

Freehand corva de formes asimètriques sinuoses i sensuals.

A- . mm
B- 20 mm
C- . mm
D- . mm
E- . mm
F- . mm
G- 3 mm
H- no

Peso / Pes: 60 gr.
Filtro / Filtre: no
vendida / venuda